بسم الله الرحمن الرحیم

فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه دانش شناسی

این فصلنامه در حوزه های ذخیره و بازیابی اطلاعات، خدمت اطلاع رسانی، کارگاه‌های آموزشی، نگهداری سیستم های اطلاعاتی و آموزش روش تحقیق، فناوری اطلاعات، ارزیابی خدمات، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، سایر زمینه‌های بین رشته‌ای مرتبط در عرصه علم اطلاعات و دانش شناسی مقاله می پذیرد. 

با توجه به شروع مجدد چاپ فصلنامه و‌ امکانات جدید آن ، مدت بررسی مقاله ها و داوری ها در زمان کوتاه‌تر انجام می شود.

لطفا قبل از ارسال مقاله بررسی های لازم را در مورد مجله انجام دهید چون در بازپس گیری مقاله معذور هستیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09100114204  تماس بگیرید.

باتشکر

دفتر مجله دانش شناسی

شماره جاری: دوره 12، شماره 45، تابستان 1398