بسم الله الرحمن الرحیم

فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه دانش شناسی

این فصلنامه در حوزه های ذخیره و بازیابی اطلاعات، خدمت اطلاع رسانی، کارگاه‌های آموزشی، نگهداری سیستم های اطلاعاتی و آموزش روش تحقیق، فناوری اطلاعات، ارزیابی خدمات، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، سایر زمینه‌های بین رشته‌ای مرتبط در عرصه علم اطلاعات و دانش شناسی مقاله می پذیرد. 

با توجه به شروع مجدد چاپ فصلنامه و‌ امکانات جدید آن ، مدت بررسی مقاله ها و داوری ها در زمان کوتاه‌تر انجام می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09100114204  تماس بگیرید.

باتشکر

دفتر مجله دانش شناسی

شماره جاری: دوره 14، شماره 53، تابستان 1400 

ابر واژگان