نویسنده = ���������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وب‌سایت‌های شهرداری تهران و ارایه راه‌کارهای مناسب داده‌کاوی

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 38-50

شایسته شجاعی کاریزکی؛ سودابه شاپوری؛ هاجر زارعی