نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش کتابخانه های عمومی شهرداری تهران در ارتقای سرمایه اجتماعی شهروندان

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 94-108

زهره میرحسینی؛ نشانه پاکدامن؛ الهه نفری زاویه