نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفی تولید علم و پژوهش در دانشگاههای آزاد سنندج و کرمانشاه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 24-37

افسانه زمانی مقدم؛ علی تقی پور؛ مصطفی اجتهادی؛ جلال محمدی