نویسنده = �������������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی شاخص‌های هم کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سال 1399

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

فاطمه نوشین فرد؛ محمد رضا فرهادپور؛ مهرداد امیدیان باورصاد