نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی بهینه پیاده‌سازی مدیریت دانش در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400

جواد شهلایی باقری؛ سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور