نویسنده = ������ ������������������ ����������
تعداد مقالات: 16
2. ترسیم شبکه‏ ی معنایی مفاهیم مرتبط با زنان در قرآن کریم

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 87-103

حمیده علی اکبری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ زهرا اباذری


3. طرح تدوین الگوی تولید کتاب‌های حسی‌لمسی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 90-110

مرجان نیکبخت؛ زهرا اباذری؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فهیمه باب الحوائجی


4. ارائه ابعاد و مولفه های رفتار جست‌وجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 52-68

معصومه معظمی؛ نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی


5. مقایسه کاربرد روش‌های اقتصاد سنجی در ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانه‌ها

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 14-31

ویدا صیفوری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


6. بررسی وضعیّت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 25-36

اورانوس تاج الدینی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ علی موسوی


9. بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران به مدیریت دانش

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 103-116

حسن صیامیان؛ افسانه شهرابی؛ فهیمه باب الحوائجی


14. مقایسه میزان آشنایی و استفاده دانشجویان پزشکی از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 77-86

لیلا نعمتی انارکی؛ فهیمه باب الحوائجی