نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل کتاب‏شناختی نسخه‏های خطی فارسی دوره‌ی صفویه با تأکید بر ویژگی‏های کتابتی و نوع خطوط

دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 17-30

ناهید بنی اقبال؛ مهر دخت وزیرپور کشمیری؛ ناهید علیزاده فر


4. تحلیل محتوای سفرنامه های ترجمه شده سیاحان انگلیسی درباره ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1388، صفحه 11-24

ناهید بنی اقبال؛ آزاده حیدری