نویسنده = �������������� �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کتاب‏شناختی نسخه‏های خطی فارسی دوره‌ی صفویه با تأکید بر ویژگی‏های کتابتی و نوع خطوط

دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 17-30

ناهید بنی اقبال؛ مهر دخت وزیرپور کشمیری؛ ناهید علیزاده فر