نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 8
8. بررسی نیاز های اطلاعاتی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 114-127

محمد نوری پیرنق؛ نجلا حریری