نویسنده = ���������������������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش منابع الکترونیکی در تنیدگی های شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 95-102

مهردخت وزیرپورکشمیری؛ مریم رضوانفر


2. ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) 1در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی

دوره 2، شماره 4، بهار 1388، صفحه 93-104

مهردخت وزیرپورکشمیری؛ شکوه تفرشی؛ نسرین یوسفی


3. بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 1-14

عادله آهنگر؛ مهردخت وزیرپورکشمیری