نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 5
2. رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 89-100

سارا مرادی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ محمود مرادی


4. بررسی تطبیقی وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های استان کردستان در مقایسه با استانداردهای ایفلا

دوره 5، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 71-84

صفورا میرکی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ مظفر چشمه سهرابی