نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه و کتابخوانی در عصر دیجیتال (مطالعه موردی: اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 22-34

لیلا اسدی وند؛ سعید غفاری؛ لیلا بنی فاطمه


10. مقایسه کتابخانه‌های پارکهای علم و فناوری کشور با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 47-62

سعید غفاری؛ فرشته سپهر؛ مینا سیفی ایناللو