نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و همسانی درونی عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 1-14

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل


2. ارزیابی تطبیقی دسترس‌پذیری وب‌گاه‌های کتابخانه‌های بیمارستانی ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 83-96

صدیقه محمد اسماعیل؛ ماهرخ ناصحی اسکویی