نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تطبیقی دسترس‌پذیری وب‌گاه‌های کتابخانه‌های بیمارستانی ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 83-96

صدیقه محمد اسماعیل؛ ماهرخ ناصحی اسکویی