نویسنده = فاطمه نوشین فرد
تعداد مقالات: 10
5. انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 69-84

نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد؛ حمیدرضا رادفر