نویسنده = ������������������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 7
1. بررسی افزایش اثربخشی مقالات مجلات ایرانی نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس از طریق دگرسنجه

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 75-88

مرضیه گلچین؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ زهره میرحسینی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی


3. تحلیل عوامل بازدارنده تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 9-24

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده


4. دیدگاه مدیران کتابخانه‌های بیمارستان‌های آموزشی نسبت به جایگاه فناوری اطلاعات در این کتابخانه‌ها: یک مطالعه تطبیقی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 1-18

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مژده دهقانی؛ مریم سه دهی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ الهه حسن زاده


5. سیاهه ای برای کیفیت سنجی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی

دوره 3، شماره 8، بهار 1389، صفحه 1-22

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوائجی


6. بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر قم

دوره 2، شماره 7، زمستان 1388، صفحه 101-118

یعقوب نوروزی؛ عبدالباقر امانی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم