نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 8
2. مدیریت منابع الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 97-107

یعقوب نوروزی؛ احمد نورپور


7. بررسی رفتاراطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در استفاده از اینترنت

دوره 3، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 81-92

یعقوب نوروزی؛ مهدی تلخابی؛ مهدی علیپور حافظی


8. بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر قم

دوره 2، شماره 7، زمستان 1388، صفحه 101-118

یعقوب نوروزی؛ عبدالباقر امانی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم