نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 6
1. تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد موجود در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات طی سال‌های 1379-1388

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-122

اشرف السادات بزرگی؛ محبوبه غفوری؛ مریم السادات میرحیدری


2. بررسی معیارهای ارزیابی نشریات الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 85-98

نسرین شهبازی؛ فرشته سپهر؛ اشرف السادات بزرگی


5. تحلیل پیوندهای وب ‌سایت‌های مراکز علوم اسلامی مستقر در شهر قم

دوره 4، شماره 14، پاییز 1390، صفحه 91-103

پروین گودرزی؛ اشرف السادات بزرگی