نویسنده = �������������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی استفاده از آمیخته بازاریابی در وب‌‌سایت‌های کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران (حوزه علوم انسانی)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 87-101

مریم السادات میرحیدری؛ محبوبه غفوری؛ امیررضا اصنافی


2. تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد موجود در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات طی سال‌های 1379-1388

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-122

اشرف السادات بزرگی؛ محبوبه غفوری؛ مریم السادات میرحیدری