نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور در ریسرچ‌گیت: مطالعه آلتمتریکس

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 59-72

محمد امین عرفانمنش؛ امیررضا اصنافی؛ هما ارشدی


2. تحلیل وضعیت تولیدات علمی حوزه شیمی کشور در پایگاه وب علوم

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 93-110

محمد امین عرفانمنش؛ پردیس پرتو؛ مرضیه گل تاجی