نویسنده = رشید جعفرزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشورهای خارجی در پایگاه استنادی اسکوپوس

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 19-30

رشید جعفرزاده؛ علی جلالی دیزجی