نویسنده = عاطفه زارعی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی مؤلفه‌های مناسب الگوی آمیختة بازاریابی کتابخانه‌های عمومی ایران

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

الهه امیراینانلو؛ عاطفه زارعی؛ محسن حاجی زین العابدینی


2. بررسی افزایش اثربخشی مقالات مجلات ایرانی نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس از طریق دگرسنجه

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 75-88

مرضیه گلچین؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ زهره میرحسینی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی


3. ارائه ابعاد و مولفه های رفتار جست‌وجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 52-68

معصومه معظمی؛ نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی


4. نقش سرمایه های فکری در جذب دانش و عمکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 66-80

علیرضا محمودی؛ عاطفه زارعی؛ علی اکبر فامیل روحانی