نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 8
5. به کارگیری معیارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی در ارزیابی‌های کتاب‌سنجی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 81-88

نجمه سالمی؛ غلامرضا فدایی؛ فریده عصاره


6. تولیدات علمی پژوهشگران زمین‌شناسی در پایگاه وب-آوساینس بر اساس قوانین لوتکا و برادفورد

دوره 5، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 53-60

فهیمه منصوری؛ فریده عصاره؛ غلامرضا حیدری