نویسنده = بی بی عشرت زمانی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سطح مهارت‌های سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 89-102

احمد شعبانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ علیرضا عابدی لنجی؛ ناهید سلیمانی