نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 8
1. کاربرد کلان داده در کتابخانه های عمومی: تعیین ضرورت ها و عوامل تاثیرگذار

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400

زهره میرحسینی؛ زهرا رضایی؛ فرشنه عرب زاده


3. امکان‌سنجی ایجاد شبکه مرجع مجازی میان کتابخانه‌های تخصصی حوزه هنر شهر تهران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 39-52

حمیده جعفری پاورسی؛ فرشته سپهر؛ اشرف السادات بزرگی


4. بررسی معیارهای ارزیابی نشریات الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 85-98

نسرین شهبازی؛ فرشته سپهر؛ اشرف السادات بزرگی


5. مطالعه تطبیقی نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال کد منبع باز

دوره 4، شماره 12، بهار 1390، صفحه 27-40

فرشته سپهر؛ علی اصغر شریفی نیا


6. مقایسه کتابخانه‌های پارکهای علم و فناوری کشور با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 47-62

سعید غفاری؛ فرشته سپهر؛ مینا سیفی ایناللو


8. نیازسنجی اطلاعاتی اعضای جوان کتابخانه های عمومی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 17-29

مریم امیدخدا؛ فرشته سپهر