نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران: مطالعه موردی دیدگاه مدیران حوزه کشاورزی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 71-88

سمانه نظرنوکنده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ سودابه شاپوری