نویسنده = زهرا اباذری
تعداد مقالات: 11
2. ترسیم شبکه‏ ی معنایی مفاهیم مرتبط با زنان در قرآن کریم

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 87-103

حمیده علی اکبری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ زهرا اباذری


3. طرح تدوین الگوی تولید کتاب‌های حسی‌لمسی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 90-110

مرجان نیکبخت؛ زهرا اباذری؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فهیمه باب الحوائجی


5. آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399

شهناز مصیب زاده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری