نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 4
1. سنجش سطح اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بر مبنای مدل چند بعدی ون کمپن

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 17-29

سعیده ابراهیمی؛ الهه ابراهیمی اردکانی؛ عبدالرسول جوکار


2. بررسی تطبیقی میزان استفاده پژوهشگران کشورهای خاورمیانه از شبکه‌های اجتماعی علمی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 101-111

محمدرضا نیازمند؛ سعیده ابراهیمی؛ عبدالرسول جوکار