نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 6
1. رابطه میزان صلاحیت‌های کتابداران با رضایت کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی(مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 60-75

فاطمه زندیان؛ عاطفه شریف؛ حمیدرضا محمودی؛ نازیلا محرابی؛ فاطمه ناصری


2. بررسی صلاحیت‌های کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 100-111

فاطمه زندیان؛ فاطمه ناصری؛ عاطفه شریف؛ حمیدرضا محمودی


3. ارزیابی میزان رضایت کاربران از کتابخانه‌های دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی تهران)

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 25-36

فاطمه زندیان؛ فاطمه ناصری؛ عاطفه شریف؛ حمیدرضا محمودی


4. بررسی موانع نظریه‌پردازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه-های ایران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 79-93

حمیدرضا محمودی؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان