نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر نگرش استفاده‌کننده واقعی و استفاده‌کننده غیرواقعی بر میزان ارائه خدمات کتابخانه ملی ایران

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 35-48

فریبرز خسروی؛ علی دلایی میلان؛ امیررضا اصنافی


3. بررسی وضعیت وب سایت‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشکده‌ای در دانشگاه شهید بهشتی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 23-34

امیررضا اصنافی؛ هما ارشدی؛ زهرا پیری؛ سارا صفازاده؛ مریم میرزایی