نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت وب سایت‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشکده‌ای در دانشگاه شهید بهشتی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 23-34

امیررضا اصنافی؛ هما ارشدی؛ زهرا پیری؛ سارا صفازاده؛ مریم میرزایی