نویسنده = ���������� ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان نیشابور در افزایش سواد اطلاعاتی شهروندان

دوره 6، شماره 20، بهار 1392، صفحه 39-54

منصور تاجداران؛ معصومه کربلا آقائی کامران؛ سبیکه عاملی