نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. دیدگاه مدیران کتابخانه‌های بیمارستان‌های آموزشی نسبت به جایگاه فناوری اطلاعات در این کتابخانه‌ها: یک مطالعه تطبیقی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 1-18

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مژده دهقانی؛ مریم سه دهی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ الهه حسن زاده