نویسنده = زهره میرحسینی
تعداد مقالات: 13
1. کاربرد کلان داده در کتابخانه های عمومی: تعیین ضرورت ها و عوامل تاثیرگذار

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400

زهره میرحسینی؛ زهرا رضایی؛ فرشنه عرب زاده


4. آسیب‌شناسی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی: نظریه زمینه‌ای

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 49-63

زهرا رضازاده؛ زهره میرحسینی


5. آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399

شهناز مصیب زاده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری


6. بررسی افزایش اثربخشی مقالات مجلات ایرانی نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس از طریق دگرسنجه

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 75-88

مرضیه گلچین؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ زهره میرحسینی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی


7. نقش کتابخانه های عمومی شهرداری تهران در ارتقای سرمایه اجتماعی شهروندان

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 94-108

زهره میرحسینی؛ نشانه پاکدامن؛ الهه نفری زاویه


9. بررسی مفهوم فرهنگ وجایگاه مفهوم صلح در کتابهای کودکان در ایران در سالهای 85-70

دوره 2، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 81-93

زهره میرحسینی؛ نیر ترقی خواه دیلمقانی


11. نگارش مقالات علمی با رعایت معیارهای ISI (موسسه اطلاعات علمی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 51-62

اسماعیل حبیبی؛ زهره میرحسینی


12. بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سال‌های 1376 – 1386

دوره 1، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 97-112

طاهره مفتخری نظری پور؛ زهره میرحسینی


13. تحلیل محتوای کتاب‌های غیردرسی فراگیران نهضت سوادآموزی شهر تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 97-114

زهره میرحسینی؛ علی اکبر ارجمندنیا