نویسنده = ������������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 6
4. ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شدۀ دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه اسکوپوس

دوره 4، شماره 12، بهار 1390، صفحه 83-98

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ جعفر قلی ملامحمدی


5. یک دهه تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه‌های «مؤسّسة اطّلاعات علمی» ((ISI (1999 تا 2008)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 89-106

افشین موسوی چلک؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


6. تولیدات علمی نمایه‌سازی شدۀ ایران و کشورهای اسلامی منطقۀ خاورمیانه در WOS (2003- 2007)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1388، صفحه 89-103

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده