نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی افزایش اثربخشی مقالات مجلات ایرانی نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس از طریق دگرسنجه

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 75-88

مرضیه گلچین؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ زهره میرحسینی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی


2. نقش سرمایه های فکری در جذب دانش و عمکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 66-80

علیرضا محمودی؛ عاطفه زارعی؛ علی اکبر فامیل روحانی


4. بررسی تطبیقی وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های استان کردستان در مقایسه با استانداردهای ایفلا

دوره 5، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 71-84

صفورا میرکی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ مظفر چشمه سهرابی