نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. « تحلیل محتوای کارکردی کتاب‌های ریاضی مقطع ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1390، صفحه 53-66

علی فراهانی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز؛ سعید حسن زاده


2. بررسی اثربخشی کتب غیردرسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد شهر تهران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 1-10

علی اکبر ارجمند نیا؛ زهره میرحسینی؛ کیوان کاکابرایی