نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش وب معنایی در بازیابی اطلاعات

دوره 4، شماره 12، بهار 1390، صفحه 41-52

شهرزاد شریفی؛ مریم شهبان زاد؛ سیما فیاض