نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوت عملکرد مدیران کتابدار و غیر‌‌کتابدار در مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 12، بهار 1390، صفحه 69-82

علی اصغر فامیل روحانی؛ سعید غفاری؛ رسول داوودی؛ فاطمه اسلامیان