نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش کتابداران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در عملکرد مبتنی بر شواهد

دوره 3، شماره 11، زمستان 1389، صفحه 33-45

نازنین مومن زاده؛ فریدون آزاده تفرشی؛ احمد فیاض بخش؛ صابر خدایی آشان