نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفاهیم، تعاریف و کارکردهای تحلیل استنادی درحوزة علم سنجی

دوره 2، شماره 4، بهار 1388، صفحه 15-24

زهرا چاوشی نجف آبادی؛ احمد شعبانی