نویسنده = ������������ �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سال‌های 1376 – 1386

دوره 1، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 97-112

طاهره مفتخری نظری پور؛ زهره میرحسینی