نویسنده = امیررضا اصنافی
تعداد مقالات: 8
2. تحلیل محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادیبان ایران در فاصله سال‌های 1330 تا 1349

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

فرزانه میاندربندی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیررضا اصنافی


3. نقش کتابدار داده‌ها در علم‌سنجی و زمینه‌های مرتبط

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 35-51

امیررضا اصنافی؛ ساجده عبدی


4. میزان تطابق سرعنوان های موضوعی فارسی با برچسبهای اجتماعی کاربران

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399

معصومه کاظمی زاده؛ امیررضا اصنافی؛ نجمه سالمی


5. ارزیابی وب‌سایت های دانشگاهی بر اساس معیارهای کاربردپذیری و تعامل: مطالعه موردی، دانشگاه شهید بهشتی

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 23-37

مریم سپهوند؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیررضا اصنافی


6. ارزیابی استفاده از آمیخته بازاریابی در وب‌‌سایت‌های کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران (حوزه علوم انسانی)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 87-101

مریم السادات میرحیدری؛ محبوبه غفوری؛ امیررضا اصنافی


7. دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور در ریسرچ‌گیت: مطالعه آلتمتریکس

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 59-72

محمد امین عرفانمنش؛ امیررضا اصنافی؛ هما ارشدی