نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مجموعه‌سازی کتابخانه‌های تخصصی مؤسسات تحقیقاتی در شهر تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 55-65

محمد رحیم رسولی آزاد؛ زهرا حسن خانی