نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. امنیت منابع و تجهیزات کتابخانه‌ای در برابر سرقت در کتابخانه‌های پردیس دانشگاه شهید بهشتی

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 1-13

عطیه باغستانی تجلی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه پازوکی