نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شکاف کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاه رازی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 73-86

افروز عظیمی وزیری؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ محمود مرادی