نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی ایجاد شبکه مرجع مجازی میان کتابخانه‌های تخصصی حوزه هنر شهر تهران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 39-52

حمیده جعفری پاورسی؛ فرشته سپهر؛ اشرف السادات بزرگی