نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانه‌‌های شهر تهران : از دیدگاه کاربران نابینا و کم بینا

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 53-65

فریده رفیعی مقدم؛ اشرف السادات بزرگی؛ رضا غریبی


2. امکان‌سنجی ایجاد شبکه مرجع مجازی میان کتابخانه‌های تخصصی حوزه هنر شهر تهران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 39-52

حمیده جعفری پاورسی؛ فرشته سپهر؛ اشرف السادات بزرگی