نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
4. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر همدان بر اساس الگوی لایب کوال

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 7-18

اعظم انصاری؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ محمود مرادی


5. رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 89-100

سارا مرادی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ محمود مرادی